Untitled Document
 
 
   
 
제   목  
2017년 기부금 집행내역
[ 2018-06-05 17:29:38 ]
글쓴이  
관리자
조회수: 22        

2017년 총지출액 : 13.776.880원


1월 총지출액 :  사무실관리비,임대료     205.820원

                          운 영 비                      66,310원

                                             272.130원

 2월 총지출액 :  사무실관리비,임대료    200.880원

                           운 영 비                   485,140원

                                             686.020원

 3월 총지출액 :   사무실 관리비,임대료   211.350원

                             운 영 비                 1,323,140원

                                            1.534,490원


 
 4월 총지출액 :  직원 급여                 500.000원

                      사무실 관리비,임대료   213.950원

                           운 영 비                  565,090원

                                          1.279.040원


  5월 총지출액 :    직원 급여                 500.000원

                      사무실 관리비,임대료     210.950원

                           운 영 비                   630,790원

                                                     1.341.740원

  6월 총지출액 :     직원 급여                 500.000원

                      사무실관리비,임대료        193.950원

                            운 영 비                    840,180원

                                                      1.534.130원

  7월 총지출액 :     직원 급여                     500.000원

                          사무실 관리비,임대료      186.950원

                              운 영 비                    2,492,210원

                                                3.179.160원

8월 총지출액 :      사무실관리비,임대료        231.610원

                              운 영 비                       736,550원  

                                                   968.160원


 9월 총지출액 :     사무실관리비,임대료         220.110원

                                   운 영 비                   502,200원

                                                    722.310원


 10월 총지출액 :     사무실관리비,임대료         200.490원

                                  운 영 비                      521,600원

                                                      722.090원

  11월 총지출액 :    사무실관리비,임대료          195.510원

                               운 영 비                           190,760원                       

                                                                    386.270원


 12월 총지출액 :    사무실관리비,임대료         193.750원

                                 운 영 비                       948,590원

                                                  1.142.340원
1/1, 총 게시물 : 7
제11회대한민국독립유공자합동추모대제(11) 관리자 2018-08-09 0 6
2017년 기부금 집행내역 관리자 2018-06-05 0 23
5 2016년 기부금 집행내역 관리자 2018-06-05 0 16
4 2015년도 기부금 및 집행 내역 운영자 2015-12-29 0 87
3 2014년도 기부금 및 집행 내역 관리자 2015-03-13 0 227
2 2013년도 기부금 및 집행 내역 운영자 2014-06-26 0 375
1 대한민국 독립유공자 추모기념사업회 자료실입니다. 운영자 2012-10-05 0 425
1  
이름 제목 내용